Velkommen til Opplæringskontoret for Tømrerfaget i Østfold

Fokus på kvalitet og fornøyde elever!

Dersom du blir lærling eller lærekandidat gjennom OKT får du den hjelp og oppfølging du har krav på.

Som tømrer er ingen dager like. Tømrerfaget er en utdanning som byr på mange muligheter og utfordringer

Vi hjelper dere å kvalitetssikre opplæringen ute i bedrift

Hva vil du bli?

Har du lyst til å utdanne deg som tømrer, eller til noe annet innefor bygg - og anleggsfag? Eller går du allerede på VG2 innefor noen av disse faggruppene? Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss ved Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold.

Vi hjelper deg

Vi kan hjelpe deg med å finne læreplass, og dersom du blir lærling eller lærekandidat gjennom OKT får du den hjelp og oppfølging du har krav på. Vi hjelper dere å kvalitetssikre opplæringen ute i bedrift.

Opplæringsbedrift?

Dere får produktiv, motivert og lønnsom arbeidskraft som tilfører kunnskap, kreativitet og nye ideer. Lærlinger bidrar til inntekter fra første dag, og øker sin produktivitet gjennom læretiden. Lærlinger kan skreddersys for ønskede arbeidsoppgaver.

Om Opplæringskontoret for Tømrerfaget i Østfold!

Om oss (mal)

Opplæringskontor, hva er det?

Opplæringskontoret for Tømrerfaget i Østfold er en organisasjon som har til hensikt å ivareta lærlingene til sine medlemsbedrifter. Vi letter jobben for bedriftene ved å ta ansvaret for at lærlingene får den oppfølgingen de trenger gjennom læretiden.

Opplæringskontorets visjon!

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold skal gjennom sin lærlingpolitikk fremstå som et ledende og attraktiv opplæringskontor for egne medlemmer og andre som ønsker en utdanning i faget. Det skal holdes en høy faglig standard på opplæringen, slik at de som har vært lærlinger i en av våre bedrifter skal være attraktive og etterspurte både i og utenfor våre bedrifter.

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold, OKT

Vi har mange medlemsbedrifter rundt om i Østfold og Akershus. Vår oppgave er å hjelpe til med å kvalitetssikre, tilrettelegge og dokumentere gjennomgått yrkesopplæring for bedrifter som har lærlinger eller lærekandidater. Vi kan formidle lærlinger/lærekandidater til bedrifter, tegne lærekontrakter, hjelpe virksomhet og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen, følge opp underveis og stå til disposisjon for å kvalitetssikre opplæringen. Alle spørsmål som har med lærekontrakten og selve opplæringen å gjøre kan rettes til Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold.

Opplæringsbedriften er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at lærlingen/lærekandidaten får best mulig opplæring i forhold til gjeldene læreplan og yrkesrettet opplæring gjennom hele læretiden. I tillegg er også opplæringsbedriften ansvarlig for de arbeidsmessige forhold og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Alle forhold som har med lønn, arbeidstid etc. må rettes direkte til opplæringsbedriften. OKT er behjelpelig med å løse eventuelle tvister eller konflikter som oppstår mellom bedrift og lærling.

Seksjon for Fagopplæring i Østfold har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg bl.a av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, f.eks permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Rekrutering er viktig for oss. En bransje som stadig får påfyll av nye dyktige kvalifiserte kolleger er et grunnleggende mål, derfor er vi ute å snakker med elever gjennom skolebesøk og står på stands på yrkes og fagmesser.

Bli tømrer

Ser du for deg et yrke med et aktivt og variert arbeid, ofte ute i frisk luft? Som tømrer er ingen dager like.

Les mer ...

Hva gjør en tømrer?

Som tømrer kan du jobbe med nybygg, ombygging, tilbygg, rehabilitering og restaurering av eneboliger, næringsbygg, boligblokker eller feltutbygging.

Les mer ...

Lærlinger

I perioden som tømrerlærling møter du de samme utfordringene som en ferdigutdannet tømrer.

Les mer ...

Fordeler med denne utdannelsen!

 1. Du får lønn i læretiden.
 2. Du får bruke både dine praktiske og teoretiske evner.

Les mer ...

Opplæringskontorets ansvar

Les mer ...

Opplæringskontorets ansvar

Les mer ...

Lærlingens ansvar

Les mer ...

Bedriftens ansvar

Les mer ...

Ansett en lærling!

Hvorfor ansette en lærling?

Å bli en opplæringsbedrift byr på mange fordeler og få ulemper. Det stilles ingen krav til størrelsen på bedriften, bare den tilby:

 • Relevante arbeidsoppgaver
 • En peron som kan investere noe tid i å veilede lærlingen
 • En tilgjengelig arbeidsstasjon
 • Lærlinger bidrar til inntekter fra første dag og øker sin produktivitet gjennom læretiden.
 • Lærlinger kan skreddersys for ønskede arbeidsoppgaver.

En lærling bidrar!

Motivert:

 • Lærlinger er ivrige, fleksible og lojale medarbeidere som er dedikerte til jobben.
 • Lærlinger har høy arbeidsmoral.
 • Lærlinger bidrar til lavere turn-over og et bedre arbeidsmiljø.

Kunnskap og ideer:

 • Lærlinger tilfører ny kompetanse som bedriften er avhengig av.
 • Lærlinger er «digitale innfødte» som bringer med seg en digital kompetanse ut over skolekunnskap.
 • Lærlinger er avanserte mediebrukere og oppdatert på nye teknologier.
 • Lærlinger bidrar til nytenkning. 

Lønnsom arbeidskraft!

 • Lærlinger skaper inntekter som overstiger kostnadene ved å ansette dem.

Lærlingenes lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i bedriften. Denne andelen er vanligvis 35 % ved oppstart og stigende til 75 % siste halvår.Alle andre kostnader til ekstern kursing, opplæring og administrasjon dekkes gjennom offentlig tilskudd som Opplæringssenteret mottar. Medlemsskap i Opplæringssenteret er gratis utover dette.

Våre medlemsbedrifter

Våre Medlemsbedrifter

Medlemsbedrifter 

Nyttige lenker

vilbli.no
vilbli.no

vilbli.no

lånekassen
lånekassen

lånekassen

utdanning.no
utdanning.no

utdanning.no

østfold fylke
østfold fylke

østfold fylke

udir
udir

udir

Stangeskovene Tistedal
Stangeskovene Tistedal

Stangeskovene Tistedal

Byggmesterforbundet
Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter.

Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter.

Utleie av klasserom

Ring oss, send en mail, eller kontakt oss via kontaktskjemaet under. Vi ser frem til en hyggelig prat!

69 10 44 90991 57 437
Trøskenveien 36, 1712 GRÅLUM
Orgnr 983 535 852